Stress begeleiding voor particulieren en bedrijven.

Steeds meer mensen hebben last van stress- en stressgerelateerde klachten. Zowel privé, als in hun werk. Privé kunnen relationele-, sociale-, financiële- en/of medische problemen in hoge mate druk geven.
Ook op het werk is de laatste 20 jaar de druk toegenomen.

Enkele signalen kunnen zijn:

 • meer moeite met prioriteiten stellen
 • plezier in het leven/werk verliezen
 • snel geïrriteerd raken
 • fysieke klachten zoals slecht slapen, moeheid
 • het overzicht kwijt raken

Wanneer u of uw medewerker dreigt uit te vallen door stressgerelateerde klachten of al (gedeeltelijk) ziek thuis zit,
bent u beiden gebaat bij een snelle succesvolle interventie.
Ik bied professionele, resultaatgerichte herstelbegeleiding. Ieder mens
en iedere situatie is anders, dus het traject is altijd maatwerk.
Niet alleen is zorgvuldigheid in het contact met en betrokkenheid bij
de gecoachte essentieel, ook een goede communicatie met de
werk- / opdrachtgever is belangrijk. Het doel van zowel medewerker, werkgever en coach is hetzelfde: een spoedig duurzaam herstel zodat men weer fit en gemotiveerd verder kan. Men verwerft inzicht in de stress veroorzakende aspecten en leert zelf op praktische en doeltreffende wijze deze factoren hanteerbaar te maken. De aanpak is zeer succesvol bij stressgerelateerde klachten én ter voorkoming van erger, zoals bijvoorbeeld burnout.

Voor uw organisatie zijn er de volgende mogelijkheden onder andere:

 • In company groepstrainingen op maat gemaakt bijvoorbeeld:
  - werkdruk- en stresshantering,
  - assertief communiceren,
  - timemanagement,
  - persoonlijke effectiviteit.
 • Preventiespreekuur, een spreekuur op locatie in uw bedrijf waar medewerkers gebruik van kunnen maken. Na overleg met de leidinggevende kan een medewerker zich intekenen voor een (éénmalig) consult. Dit geeft medewerkers die een knelpunt ervaren in hun functioneren of (werk) belasting, de mogelijkheid om laagdrempelig advies en feedback te krijgen. Consulten kunnen ook gaan over traumatische  gebeurtenissen (recent of langer geleden, PTS) die ziekteverzuim of klachten veroorzaken. Dan kan EMDR of EFT ingezet worden: een snelle en weinig belastende methode om shockerende-/traumatische gebeurtenissen te verwerken. Door deze dienst bent u in staat 
  snelle en preventieve interventies aan te bieden die ziekteverzuim kunnen voorkomen. Bij uitval van medewerkers kunt u dit spreekuur inzetten in het kader van de wet Poortwachter.
  Een consult kan dan gevolgd worden door een schriftelijke rapportage aan de betrokken leidinggevende.
 • Individuele coaching
 • Re-integreren en herstelbegeleiding bij een burnout

In overleg met de werknemer wordt er afgestemd met leidinggevenden, bedrijfsarts en andere betrokkenen. Driegesprekken met werknemer, leidinggevende en coach kunnen als onderdeel in een traject opgenomen worden.


 
         
  © 2010 - Ontwerp: Leuk'R-